ADVOKATFIRMAET

Jon Eilif Orrem

Medlem av Den Norske Advokatforening

 

Kunder innenfor næringslivet,

det offentlige og private

 

Telefon 55 31 96 00

Telefaks 55 31 19 10 - Mobil 911 32 149

Starvhugaten 2 B. Pb. 894 Sentrum, 5808 Bergen

E-post: